ขวดพลาสติกกลม

Description:

  • Avaliable Color :
  • ขาว (White)

Size :
  • 90 ml:

  • ความสูง : 86.5 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 44.5 มม.
  • น้ำหนัก 31 ( +-1 ) กรัม

  • 60 ml:

  • ความสูง : 68 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 42 มม.
  • น้ำหนัก 15 ( +-2 ) กรัม