ขวด

Description:

  • Avaliable Color :
  • ขาว (White),แดง (Red), ทอง (Gold)

Size :
  • 180 ml:

  • ความสูง : 166.5 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 50.25 มม.
  • น้ำหนัก 18 ( +-1 ) กรัม

  • 120 ml:

  • ความสูง : 139 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 46.9 มม.
  • น้ำหนัก 15 ( +-2 ) กรัม