ขวดกาว

Description:

เกลียว 3 ปาก

 • Avaliable Color :
Size :
 • 32 oz. :

 • ความสูง : 139 มม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 101.5 มม.
 • น้ำหนัก 50 ( +-3 ) กรัม

 • 16 oz. :

 • ความสูง : 128 มม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 74.5 มม.
 • น้ำหนัก 30 ( +-2 ) กรัม

 • 8 oz. :

 • ความสูง : 122.5 มม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 58.5 มม.
 • น้ำหนัก 19 ( +-1 ) กรัม

 • 4 oz. :

 • ความสูง : 86.1 มม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 46.1 มม.
 • น้ำหนัก 8 ( +-2 ) กรัม