กระป๋อง

Description:

มี 3 ขนาด

 • Avaliable Color :
 • ขาวฟ้า

Size :
 • 3.5 kg:

 • ความสูง : 183.4 มม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 175.5 มม.
 • น้ำหนัก 160 ( +-5 ) กรัม

 • 1 kg:

 • ความสูง : 120.5 มม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 110.1 มม.
 • น้ำหนัก 58 ( +-2 ) กรัม

 • 250 g :

 • ความสูง : 74.5 มม.
 • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 69 มม.
 • น้ำหนัก 23 ( +-1 ) กรัม