แกลลอน 3.8 ลิตร

Description:

  • Avaliable Color :
  • แบบใส (ฝาเกลียว)

Size :
  • ความสูง : 295 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 155 มม.
  • น้ำหนัก 145 ( +-5 ) กรัม