แกลลอน

Description:

มี 3 ขนาด 5, 3, 1 ลิตร

 • Avaliable Color :
 • ขาว (White)

Size :
 • 5 ลิตร :

 • ความสูง : 290 มม.
 • ความยาว : 199 มม.
 • ความกว้าง : 125 มม.
 • น้ำหนัก 220 ( +-5 ) กรัม

 • 3 ลิตร :

 • ความสูง : 222 มม.
 • ความยาว : 175 มม.
 • ความกว้าง : 114 มม.
 • น้ำหนัก 205 ( +-5 ) กรัม

 • 1 ลิตร :

 • ความสูง : 160.4 มม.
 • ความยาว : 130 มม.
 • ความกว้าง : 75 มม.
 • น้ำหนัก 85 ( +-3 ) กรัม