แกลลอน 18 ลิตร

Description:

  • Avaliable Color :
  • ขาว-แดง (White-Red)

Size :
  • ความสูง : 378.5 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 279.5 มม.
  • น้ำหนัก 950 ( +-20 ) กรัม