กระปุก 16 oz

Description:

  • Avaliable Color :
  • ขาว (White)

Size :
  • ความสูง : 127 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 74 มม.
  • น้ำหนัก 38.5 ( +-1.5 ) กรัม