ขวดยาแดง

Description:

  • Avaliable Color :
  • แบบใส

Size :
  • 4 oz.:

  • ความสูง : 106.5 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 45 มม.
  • น้ำหนัก 8 ( +-2 ) กรัม

  • 1 oz.:

  • ความสูง : 71 มม.
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง : 29.5 มม.
  • น้ำหนัก 5 ( +-2 ) กรัม